Wetgeving

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax: 02.233.48.21
E-mail: iab@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen