Duitstalige Gemeenschap

Bij een vermindering van het personeel in het kader van herstructureringen of de sluiting van een onderneming kan de drempel voor het collectief ontslag snel bereikt worden.

Indien nodig doet men een beroep op een vrij ingewikkelde juridische procedure, die men absoluut moet respecteren om te voorkomen dat de vooropzeggingen nietig verklaard worden.

Verder moeten de nefaste gevolgen van een collectief ontslag of de sluiting van een onderneming verzacht of zelfs voorkomen worden door preventieve maatregelen. Een snelle, efficiënte en deskundige begeleiding moet zoveel mogelijk mensen helpen om werk te vinden en dus opnieuw ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt, nog voor de opzegperiode ten einde loopt.

Tijdens het beheer van de crisis in de onderneming kan het Arbeitsamt waardevolle hulp bieden, zowel aan de werkgevers als aan de werknemers:

  • volledige en deskundige adviezen inzake herstructureringen en collectieve ontslagen, inclusief informatie over de juridische formaliteiten die gerespecteerd moeten worden en de manier om ze correct te vervullen;
  • ondersteuning bij het ontwerp, de oprichting en de werking van de opvangstructuren, meer bepaald de "tewerkstellingscellen", in samenwerking met de betrokken onderneming en de door de wet voorziene organisaties;
  • informatieverstrekking aan de ontslagen medewerkers over vacatures en over de diensten en de werking van het Arbeitsamt;
  • ondersteuning van de ontslagen medewerkers tijdens de opzeggingstermijn en de periode tijdens dewelke zij deelnemen aan de tewerkstellingscel, om een beroepsbalans op te stellen en een nieuwe baan te vinden;
  • als een snelle tewerkstelling niet mogelijk is, kan het Arbeitsamt informatie verschaffen over passende opleidingen en metingen organiseren op aanvraag;
  • in bijzondere gevallen kunnen adviezen over de tewerkstellingsbevorderende maatregelen voorgesteld in het kader van de werkloosheidsverzekering en de sociale zekerheid enz. de herinschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen.

Bevoegde instantie

Arbeitsamt der DG

Dienst Collectieve ontslagen & herstructurering Adres :
Hütte 79
4700 Eupen
België
Telefoonnummer: 087.63.89.00
Fax: 087.55.64.73
E-mail: umstrukturierung@adg.be
Website: www.adg.be