Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen

De kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag moet op het einde van de arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen bewijzen van:

  • 10 jaar binnen de sector, binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of
  • 20 jaar.

Inschrijving in de tewerkstellingscel

De kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag in een onderneming in herstructurering (met collectief ontslag) schrijft zich in de tewerkstellingscel voor een periode van 6 maanden.

Aangepaste beschikbaarheid

De werklozen met bedrijfstoeslag moeten aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar. Aangepaste beschikbaarheid houdt in dat u:

  • niet verplicht bent om actief te zoeken naar een baan,
  • wel ingeschreven moet blijven als werkzoekende,
  • passend werk of een passende opleiding moet aanvaarden, en
  • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours, aangeboden door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Oudere werknemers die vóór 1 juli 2023 worden ontslagen in het kader van een werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag kunnen een aanvraag tot vrijstelling van deze aangepaste beschikbaarheid indienen.

Deze vrijstelling van de verplichting om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt wordt verleend op grond van de leeftijd of beroepsverleden van de begunstigde. Deze vrijstelling is niet automatisch. Op verzoek kan de werkloze met bedrijfstoeslag worden vrijgesteld van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid op voorwaarde dat op het ogenblik van zijn aanvraag:

  1. ze de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt;
  2. ofwel een beroepsverleden van 42 jaar kunnen bewijzen.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten