Outplacement – vrijwillige outplacementbegeleiding

Dit type outplacement wordt niet verplicht door de wet. Het wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax: 02.233.48.21
E-mail: iab@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen

Wetgeving

CAO nr. 51 van 10 februari 1992, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende outplacement