Verminderingskaart herstructureringen

De tewerkstellingscel bezorgt aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) de gegevens van de werknemers die in het kader van een herstructurering ontslagen werden en die bij de tewerkstellingscel ingeschreven zijn.

De RVA bezorgt spontaan een "kaart herstructureringen" aan de betrokken werknemers. De RVA doet dit na ontvangst van deze gegevens en na ontvangst de beslissing betreffende van de datum van einde van de herstructureringsperiode van de Minister van werk. Deze kaart is geldig vanaf de datum van de aankondiging van het collectief ontslag tot twaalf maanden na de inschrijving bij de tewerkstellingscel. Ze laat eveneens toe dat een werkgever die een werknemer aanwerft die in het bezit is van een verminderingskaart te genieten van een doelgroepvermindering. Ten slotte stelt ze ook de werkgever die in herstructurering is in staat een gedeeltelijke terugbetaling van de outplacementkosten te bekomen.

Bevoegde instanties

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Een RVA-kantoor zoeken