Verminderingskaart herstructureringen

De tewerkstellingscel bezorgt aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) de identiteitsgegevens van de werknemers die in het kader van een herstructurering ontslagen werden en die bij de tewerkstellingscel ingeschreven zijn.

De RVA bezorgt spontaan een "kaart herstructureringen" aan de betrokken werknemers. De RVA doet dit na ontvangst van deze gegevens en na ontvangst van de beslissing van de Minister van Werk betreffende de datum van einde van de herstructureringsperiode. Deze kaart is geldig vanaf de datum van de aankondiging van het collectief ontslag tot twaalf maanden na de inschrijving bij de tewerkstellingscel.

De verminderingskaart maakt een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemer mogelijk ingeval van werkhervatting. De werkgever in herstructurering kan er ook een gedeeltelijke terugbetaling van de outplacementkosten mee krijgen.

Bevoegde instanties

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Een RVA-kantoor zoeken