Werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitkeringen

Uitkeringen werkloosheid met bedrijfstoeslag

De werkloze met bedrijfstoeslag ontvangt:

  • een werkloosheidsuitkering gelijk aan 60% van de laatste bruto-bezoldiging (geplafonneerd,voor meer informatie: www.rva.be)
  • een bedrijfstoeslag ten laste van de laatste werkgever. Het bedrag van de bedrijfstoeslag is ten minste gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het netto-referteloon is gelijk aan het bruto-referteloon (in principe het loon van de laatst gepresteerde maand geplafonneerd, zie: www.cnt-nar.be bedragen CAO-17) verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Het is mogelijk dat de collectieve arbeidsovereenkomst een hoger bedrag voor de bedrijfstoeslag voorziet.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten