Analyse outplacementaanbod of begeleidingsmaatregelen – Brussel

Tewerkstellingscel

De tewerkstellingscellen worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht conform de federale regelgeving. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat geen gezamenlijke cel waarbij ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen of minder dan 20 werknemers ontslaan, zich kunnen aansluiten.

Analyse door Actiris van het outplacementaanbod

Actiris is door de Brusselse minister van Tewerkstelling belast met de analyse van het outplacementaanbod of de begeleidingsmaatregelen die de onderneming binnen de tewerkstellingscel heeft voorgesteld. Op de website van Actiris vindt u een typeformulier. Dit formulier moet de werkgever invullen en indienen, samen met het dossier voor de aanvraag tot goedkeuring van het outplacementaanbod of de begeleidingsmaatregelen gesloten tijdens de herstructurering.

Communicatie van het advies van Actiris aan de gewestminister van Tewerkstelling

Actiris deelt aan de Brusselse gewestminister van Tewerkstelling een advies mee dat door zijn Beheerscomité goedgekeurd is. Het voordeel van dit systeem is dat de gewestminister een advies ontvangt dat gebaseerd is op een grondige analyse van de akkoorden die de sociale partners in het kader van de herstructurering hebben gesloten.

Bevoegde instantie

Actiris

Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's
Telefoonnummer : 02.800.42.84
E-mail : alc-bco@actiris.be
Bevoegdheden: Collectief ontslag en outplacement

Wetgeving