Erkenning outplacementbureau

Naar aanleiding van de Europese dienstenrichtlijn en in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt, moeten de privé-tewerkstellingsagentschappen (in Vlaanderen outplacementbureaus genoemd) sinds 1 januari 2011 geen erkenning meer aanvragen om outplacementactiviteiten uit te oefenen.

Vlaanderen

In Vlaanderen moeten de outplacementbureaus wel voldoen aan de voorwaarden die gelden voor bureaus private arbeidsbemiddeling.

Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Wallonië moeten privétewerkstellingsagentschappen zich bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten registreren om een outplacementactiviteit uit te oefenen. Om zich te registreren, moet het outplacementbureau het formulier invullen dat op het portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan worden gedownload.

Andere nuttige informatie is te vinden op de websites van de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap.