Inschrijving in de tewerkstellingscel

Werknemers kunnen pas worden ingeschreven in de tewerkstellingscel als het arbeidscontract verbroken is. Er zijn verschillende regels voor contracten van onbepaalde en bepaalde duur.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

De werkgever geeft de directeur van de tewerkstellingscel onmiddellijk de volgende informatie:

  • het bewijs van de uitnodiging voor het onderhoud,
  • de identiteitsgegevens van de werknemer,
  • de beslissing van de werknemer (of afwezigheid van beslissing), en
  • de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer?

De dag na de verbreking van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever de directeur van de tewerkstellingscel informeren. Die schrijft vervolgens de werknemer in. Een werknemer die beslist om niet deel te nemen aan de tewerkstellingscel, wordt uiteraard niet ingeschreven.

Heeft de werkgever de procedure niet gerespecteerd waarbij hij de werknemer op een onderhoud moet uitnodigen? Dan neemt de directeur van de tewerkstellingscel contact op met de werknemer. Die heeft vanaf dat ogenblik een termijn van 7 werkdagen om te beslissen of hij zich wil inschrijven.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor uitzendarbeid

De werkgever geeft de directeur van de tewerkstellingscel onmiddellijk de volgende informatie:

  • het bewijs van de verzending van de informatiebrief,
  • de identiteitsgegevens van de werknemer,
  • de beslissing van de werknemer, en
  • de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer?

De directeur van de tewerkstellingscel schrijft de werknemer in vanaf de dag waarop hij van de werknemer de beslissing heeft ontvangen om te worden ingeschreven in de cel.

Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer afloopt voor de oprichting van de cel, schrijft de directeur de werknemer in op de datum waarop ze opgericht wordt.

Heeft de werkgever de verplichting tot informatie niet nageleefd? Dan neemt de directeur van de tewerkstellingscel contact op met de werknemer. Die heeft dan 7 dagen om te beslissen of hij zich wil inschrijven in de tewerkstellingscel.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling