Instelling van een tewerkstellingscel

De werkgever is verantwoordelijk voor de oprichting van de tewerkstellingscel.

Duur

De werkgever moet de tewerkstellingscel opgericht hebben op het ogenblik van het eerste ontslag binnen de herstructurering.

De tewerkstellingscel moet beschikbaar blijven tot:

  • minstens drie maanden na het laatste ontslag van een werknemer jonger dan 45 jaar, en
  • minstens zes maanden na het laatste ontslag van een werknemer van minstens 45 jaar.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Telefoonnummer: 02.233.46.82
Fax: 02.233.48.60
E-mail: wea@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling