Tewerkstellingscel - Waals Gewest

De tewerkstellingscel

De tewerkstellingscel wordt opgericht met de directie van de betrokken Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling op aanvraag van de onderneming.

In het Waals Gewest voorziet het KB van 9 maart 2006 de gelijkstelling van de reconversiecel met een tewerkstellingscel.

Het Waals decreet van 29 januari 2004 institutionaliseerde de reconversiecellen die onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Forem en de vakbondsorganisaties staan.

Een reconversiecel wordt opgericht in geval van sluiting van een onderneming of collectief ontslag na de onderhandeling van het sociaal plan en dit op vraag van de syndicale organisaties.

De reconversiecel is in de eerste plaats een onthaalplatform dat zich in de nabijheid van de woonplaats van de ontslagen werknemers bevindt. Het is ook een team dat bestaat uit adviseurs inzake loopbaanbegeleiding van de Forem en sociale begeleiders aangesteld door de vakbondsorganisaties.

Het doel van de reconversiecel is het versterken van de mobiliteit van de werknemers die het slachtoffer zijn van collectief ontslag. Om deze doelstelling te bereiken, worden acties ondernomen op het vlak van oriëntatie, opleiding en hulp bij de zoektocht naar werk. Voor de ontslagen werknemers is ook een psychosociale opvolging voorzien om hen te helpen het verlies van hun baan te verwerken.

De cel wordt in het algemeen voorzien voor één jaar. Tijdens deze periode kunnen de werknemers een contract voor socioprofessionele begeleiding krijgen. Dankzij dit contract kunnen zij een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de deelname aan het reclasseringsprogramma, de kosten van de opleiding en de verplaatsingskosten. Het bewijst ook de deelname van de werknemer aan het wederinschakelingsproces.

De reconversiecel wordt in partnership beheerd door een Begeleidingscomité dat bestaat uit de vertegenwoordiger van de Minister van Economie en van Werk, de gewestelijke directies van de Forem, de syndicale organisaties die de werknemers vertegenwoordigen, de sectoriële organisaties en de onderneming voor zover deze laatste tussenkomt in het reclasseringsproces.

Bevoegde instantie

De Forem

Direction générale Stratégie – Service Reconversions collectives
Telefoonnummer : 071/20.68.70
E-mail : reconversionscollectives.siegecentral@forem.be

Wetgeving