Beslissing tot erkenning

De federale minister van Werk kan een onderneming erkennen als ‘in moeilijkheden’ of ‘in herstructurering’ voor een periode van maximaal 2 jaar.

  • Voor ondernemingen in herstructurering (met aankondiging van een collectief ontslag) of voor ondernemingen in moeilijkheden met de aankondiging van een collectief ontslag, begint de periode van de erkenning op de dag van de mededeling door de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers van zijn intentie om tot een collectief ontslag over te gaan.
    De erkenning eindigt maximaal 2 jaar na de betekening van het collectief ontslag door de werkgever aan de gewestelijke werkloosheidsdienst.
  • Voor ondernemingen in moeilijkheden (zonder aankondiging van een collectief ontslag) heeft de periode van de erkenning een maximale duur van 1 jaar. De onderneming stelt de begindatum van de erkenningsperiode voor.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten