Sociaal interventiefonds

Het Sociaal Interventiefonds van de VDAB betaalt onder bepaalde voorwaarden de outplacementbegeleiding als de werkgever dit zelf niet meer kan. Dit doet het voor:

  • werknemers,
  • gefailleerde zelfstandigen,
  • helpers van gefailleerde zelfstandigen, en
  • werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de onderneming werkten.