Interregionale samenwerkingsverbanden en tewerkstellingscellen

Interregionale samenwerkingsverbanden

In het geval van tewerkstellingscellen met werknemers die in andere gewesten of in de Duitstalige gemeenschap wonen, worden regionale samenwerkingsverbanden ingevoerd. Het samenwerkingsakkoord van 24/02/2005 voorziet in artikel 6 dat een sociaal noodplan voor de wederinschakeling van werknemers die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag automatisch van toepassing is wanneer:

  • meer dan 250 werknemers in een gewest worden ontslagen;
  • minstens 50 van deze werknemers in een ander gewest wonen.

Crisiscel

Een crisiscel omkadert de uitvoering van het plan: deze cel coördineert de interventies van de betrokken openbare diensten en bepaalt het sociaal noodplan voor de wederinschakeling. De crisiscel wordt voorgezeten door de minister van Tewerkstelling van het gewest waarin de bedrijfszetel die het meest getroffen wordt door de ontslagen is gevestigd.

Samenwerkingsprotocol

Het samenwerkingsakkoord van 24/02/2005 wordt verlengd door het ‘Samenwerkingsprotocol tussen de VDAB, de FOREM, Actiris, het ADG en Bruxelles Formation inzake collectieve ontslagen waarbij werknemers van een ander gewest betrokken zijn’. Dit protocol neemt alle collectieve ontslagen in overweging die als dusdanig buiten het toepassingsveld van het samenwerkingsakkoord van 24/02/2005 vallen.

Interregionale tewerkstellingscellen

Concreet betekent dit dat voor alle regionale tewerkstellingscellen waarbij minstens 10 werknemers van een ander gewest zijn betrokken, het gewest dat met het dossier is belast contact opneemt met de 3 andere regionale openbare tewerkstellingsdiensten (naargelang het geval) om:

  • te beslissen of zij al dan niet deel willen uitmaken van de tewerkstellingscel (ondertekening van de oprichtingsakte en actieve deelname aan de opvolging van de cel);
  • deel te nemen aan de informatiesessies, zodat de werknemers alle nodige informatie ontvangen;
  • ervoor te zorgen dat de openbare tewerkstellingsdienst de geschikte opvolging van de ontslagen werknemers kan verwezenlijken.

Bevoegde instanties

Wetgeving

Samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden