Hervatten van een beroepsactiviteit

Een werkloze met bedrijfstoeslag die het werkt herneemt, verliest zijn werkloosheidsuitkering gedurende de periode van werkhervatting. Hij behoudt wel de bedrijfstoeslag, op voorwaarde dat de werkhervatting of de zelfstandige activiteit niet plaatsvindt bij de werkgever die hem heeft ontslagen. De werkloze met bedrijfstoeslag mag ook niet terug aan het werk gaan bij een werkgever die deel uit maakt van dezelfde technische bedrijfseenheid als diegene die hem heeft ontslagen. Doet hij dat wel, dan verliest hij zijn bedrijfstoeslag.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten