De aanvraag tot erkenning indienen

Waar dient u de aanvraag in?

U moet het dossier indienen bij:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

Tel.: 02/233 41 11

E-mail: coa@werk.belgie.be

Elementen van de aanvraag

Uw aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie opgericht bij de Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De aanvraag bevat:

 • de documenten die aantonen dat de onderneming voldoet aan één van de criteria van onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;
 • een collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • een herstructureringsplan dat o.a een positief actieplan voor de werkneemsters moet omvatten;
 • een overzicht van de pistes op het gebied van arbeidsherverdeling (alternatieve maatregelen om ontslagen te vermijden);
 • de regeling inzake afscheidspremies en haar toepassingsmodaliteiten, zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst, voor werknemers die de onderneming vrijwillig verlaten;
 • de begeleidingsmaatregelen voor de ontslagen werknemers, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst:
  • de oprichting van een tewerkstellingscel of de deelname aan een overkoepelende tewerkstellingscel (die optreedt voor de werknemers van meerdere ondernemingen in herstructurering);
  • een outplacementaanbod dat voldoet aan de vereisten vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr.82 en 82bis van de Nationale Arbeidsraad;
 • de nominatieve lijst van de kandidaat-werklozen met bedrijfstoeslag en van alle (te) ontslagen werknemers;
 • het attest waarin de regionale minister van Werk (regio van de maatschappelijke zetel) de begeleidingsmaatregelen goedkeurt die voorzien zijn in het herstructureringsplan.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten