Verhoogde werkloosheidsuitkeringen

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een contract als uitzendkracht die door de herstructurering geen verlenging krijgt, is niet ontslagen. Toch kan hij zich inschrijven in de tewerkstellingscel, als hij al minstens 1 jaar zonder onderbreking voor de werkgever in herstructurering werkte. Hij krijgt dan geen inschakelingsvergoeding, maar wel werkloosheidsuitkeringen. Deze werkloosheidsuitkeringen zullen hoger liggen dan de uitkeringen die hij krijgt als hij zich niet in de tewerkstellingscel inschrijft.

Bevoegde instanties

RVA

Werkloosheidsreglementering
E-mail: reglement@rva.be
Bevoegdheden: Terugbetaling van de inschakelingsvergoeding