Tewerkstellingscel - Duitstalige Gemeenschap

Tewerkstellingscel

Een tewerkstellingscel wordt opgericht met de directie van de betrokken Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling op aanvraag van de onderneming.

In de Duitstalige Gemeenschap voorziet het KB van 9 maart 2006 de gelijkstelling van de tewerkstellingscel opgericht door de dienst voor arbeidsbemiddeling met een tewerkstellingscel.

De tewerkstellingscel van de Duitstalige Gemeenschap wordt opgericht in geval van sluiting van een onderneming of collectief ontslag na de onderhandeling van het sociaal plan en dit op vraag van de onderneming.

De tewerkstellingscel van de Duitstalige Gemeenschap heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Zij bestaat uit de volgende leden:

 • de werkgever van de onderneming in herstructurering;
 • één of meer organisaties die de werknemers vertegenwoordigen;
 • het opleidingsfonds/de opleidingsfondsen van de sector;
 • de regering van de Duitstalige Gemeenschap;
 • het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;
 • de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap.

De directie en het secretariaat van de tewerkstellingscel worden verzekerd door de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap.

De tewerkstellingscel is bevoegd voor de concrete uitwerking van de begeleidingsmaatregelen die voorzien zijn in het kader van de herstructurering. Deze maatregelen werden door de werkgever en de vakbonden samen vastgelegd in het sociaal plan. De maatregelen omvatten ten minste een outplacementaanbod, maar ook aanbiedingen voor opleidingen en werkaanbiedingen.

De werkgever kiest vrij de outplacementdienstverlener.

In het algemeen staat de tewerkstellingscel maximum 6 maanden ter beschikking van het personeelslid vanaf de datum van het ontslag. Op vraag van de werkgever of conform de akkoorden van het sociaal plan kan deze termijn echter verlengd worden.

Naast de diensten van de tewerkstellingscel biedt de Dienst aan elk ontslagen personeelslid zijn eigen basisdiensten aan, namelijk:

 • de deelname aan een informatievergadering en een inleiding tot de methode voor autonoom zoeken;
 • de inschrijving als werkzoekende;
 • de vrije toegang tot de informatiebepalingen van de Dienst en de mogelijkheid om een beroep te doen op het verantwoordelijk personeel;
 • individuele adviseringsgesprekken om het sollicitatiedossier te optimaliseren;
 • als het ontslagen personeelslid op het einde van het outplacement nog geen stabiel werk gevonden heeft, onderzoekt de Dienst met de betrokkene in welke mate bijkomende begeleidingsacties noodzakelijk zijn.

Bevoegde instantie

Arbeitsamt der DG

Dienst Collectieve ontslagen & herstructurering Adres :
Hütte 79
4700 Eupen
België
Telefoonnummer: 087.63.89.00
Fax: 087.55.64.73
E-mail: umstrukturierung@adg.be
Website: www.adg.be

Wetgeving

Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij Herstructureringen van 9 maart 2006