De verminderingskaarten herstructureringen

Toekenningsvoorwaarden voor de kaart

Elke werknemer die in het kader van een herstructurering ontslagen is en ingeschreven is bij de tewerkstellingscel opgericht door zijn voormalige werkgever, heeft recht op 2 ‘verminderingskaarten herstructureringen’.

 • De eerste kaart geeft recht op een vermindering van de RSZ-bijdragen voor de werknemer.
 • De tweede kaart geeft recht op een vermindering van de RSZ-bijdragen voor zijn nieuwe job, als hij in dienst treedt tijdens de geldigheidsperiode van deze kaart.

Verminderingskaart werknemer

Wie levert de verminderingskaart werknemer af?

De RVA bezorgt de verminderingskaart herstructureringen aan de werknemer.

Wanneer wordt de verminderingskaart werkgever afgeleverd?

De kaart wordt afgeleverd zodra de federale minister van Werk het dossier voor het collectief ontslag/de herstructurering goedkeurt. Door deze kaart kan de werkgever in herstructurering ook de outplacementkosten gedeeltelijk laten terugbetalen.

Verminderingskaart werkgever

Wie levert de verminderingskaart werkgever af?

De openbare arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest waarin de werknemer wordt tewerkgesteld, levert de verminderingskaarten af.

Wanneer wordt de verminderingskaart werkgever afgeleverd?

De kaart wordt afgeleverd zodra de federale minister van Werk het dossier voor het collectief ontslag/de herstructurering goedkeurt.

Door deze kaart kan de werkgever in herstructurering ook de outplacementkosten gedeeltelijk laten terugbetalen.

Voordelen voor de werkgever

Leeftijd bij de indiensttreding Driemaandelijkse referentiebezoldiging Bedrag en termijn van de vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen
Jonger dan 30 jaar Minder of gelijk aan 5.575,93 euro/kwartaal 1.000 euro/kwartaal gedurende het trimester van indiensttreding en de 4 daaropvolgende trimesters
Tussen 30 jaar en 45 jaar (de dag van de indiensttreding) Minder of gelijk aan 13.359,80 euro/kwartaal
45 jaar en ouder (de dag van de indiensttreding) Minder of gelijk aan 13.359,80 euro/kwartaal 1.000 euro/kwartaal gedurende het kwartaal van indiensttreding en de 4 daaropvolgende kwartalen, en 400 euro vermindering per kwartaal gedurende de 16 volgende kwartalen

Aflevering van de lijsten door de directeur van de tewerkstellingscel

De directeur van de tewerkstellingscel bezorgt de nodige gegevens aan de bevoegde instellingen:

 • voor de kaart ‘werknemer’: aan de RVA;
 • voor de kaart ‘werkgever’:
  • aan Actiris, als de werknemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd tewerkgesteld;
  • aan de Forem, als de werknemer in het Waals Gewest werd tewerkgesteld;
  • aan de RVA, als de werknemer in het Vlaams Gewest werd tewerkgesteld; en
  • aan de RVA, als de werknemer in de Duitstalige Gemeenschap werd tewerkgesteld.
Na ontvangst van deze gegevens en van de beslissing over de einddatum van de herstructureringsperiode door de minister van Werk, reiken deze instellingen beide verminderingskaarten herstructureringen spontaan aan de betrokken werknemers uit.

Geldigheidsduur van de kaart

Beide soorten kaarten zijn geldig vanaf de dag van de aankondiging van het collectief ontslag tot 12 maanden na datum van inschrijving bij de tewerkstellingscel. De kaarten zijn dus retroactief als de werknemer een job vindt voordat hij over de kaart beschikt.

Regionalisering van de aflevering van de kaart en van de voordelen voor werkgevers

De reglementering over de vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen wordt overgeheveld naar de gewesten. Het bevoegde gewest kan de voordelen aanpassen, ook tijdens de geldigheidsperiode van de kaart. Het bevoegde gewest is het gewest waar de bedrijfszetel van de nieuwe werkgever ligt.

Bevoegde instantie

Actiris

Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's
Telefoonnummer : 02.800.42.84
E-mail : alc-bco@actiris.be
Bevoegdheden: Collectief ontslag en outplacement