Werkloosheid met bedrijfstoeslag: geval van de herstructurering

Ondernemingen die door de minister van Werk worden erkend als ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, kunnen bepaalde afwijkingen krijgen op de regels van toepassing in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten