Leeftijds-en loopbaanvoorwaarden

Met uitzondering van een onderneming in herstructurering en/of in moeilijkheden, moet:

  • de ontslagen werknemer 62 jaar oud zijn, en een beroepsverleden van 40 jaar kunnen bewijzen om in aanmerking te komen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
  • de ontslagen werkneemster 62 jaar oud zijn, en een beroepsverleden van 32 jaar (in 2016), 33 jaar (in 2017), 34 jaar (in 2018) enzovoort kunnen bewijzen, tot 40 jaar in 2024.

Er bestaan heel wat afwijkende stelsels. U kunt ze raadplegen op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten