Sancties voor de werknemer

Een werknemer die zich niet minstens 6 maanden inschrijft in de tewerkstellingscel, kan geen werkloze met bedrijfstoeslag worden in het kader van een erkenning als zijnde een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden (met aankondiging van een collectief ontslag). Hij kan ook tijdelijk zijn werkloosheidsuitkeringen verliezen.

Bevoegde instanties