Betrokken werknemers

Wie?

De regeling geldt voor werknemers die ontslagen worden tijdens een herstructurering. Met andere woorden, dat zijn werknemers die:

  • op het ogenblik van het collectief ontslag tewerkgesteld zijn bij de werkgever, en
  • gedurende de periode van herstructurering ontslagen worden.

Welk ontslag?

Het gaat hier om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij een collectief ontslag:

  • ofwel via een opzegging,
  • ofwel via een onmiddellijke beëindiging (met een compenserende opzeggingsvergoeding).

Het gaat dus niet om een beëindiging van de arbeidsovereenkomst om dringende reden, een vrijwillige ontslagname door de werknemer enz.

Gelijkgestelde werknemers

Daarnaast komen ook de werknemers in aanmerking:

  • waarvan het arbeidsovereenkomst van bepaalde duur niet verlengd wordt, en
  • waarvan de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid niet verlengd wordt.

Let wel: deze gelijkstellingen zijn enkel geldig als de werknemer ten minste één jaar ononderbroken anciënniteit heeft bij de werkgever.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Telefoonnummer: 02.233.46.82
Fax: 02.233.48.60
E-mail: wea@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling