Outplacement – algemene regeling

Voorwaarden

Deze regeling van outplacement heeft een ruim toepassingsgebied. Ze moet worden toegepast in volgende situaties:

  • de werknemer wordt ontslagen vanaf 1 januari 2014,
  • hij wordt niet ontslagen om dringende redenen, en
  • hij heeft recht op een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding van minstens dertig weken.

Opmerkingen:

  • De leeftijd van de ontslagen werknemer heeft geen belang.
  • Deze regeling is van toepassing op werkgevers en werknemers zowel in de privésector als in de openbare sector.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax: 02.233.48.21
E-mail: iab@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen

Wetgeving