Sancties voor werkgevers

De informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.
Algemene informatie over de zesde staatshervorming.

De overheveling van bevoegdheden geldt enkel in het kader van de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar (afdeling 2 van hoofdstuk 5 van de wet) en niet in het kader van de algemene regeling outplacement (afdeling 1 van hoofdstuk 5 van de wet).

Sanctie

Komt de werkgever zijn verplichting niet na, dan kan hij op basis van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers een sanctie krijgen. De werkgever wordt dan verplicht om aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een bijdrage te betalen die moet dienen voor de outplacementbegeleiding van werknemers.

Vlaanderen heeft deze bevoegdheid nog niet opgenomen. De aanvraag tot outplacementbegeleiding, als de werkgever geen outplacement aanbiedt, moet nog steeds via de RVA gebeuren. De RVA staat ook in voor het sanctioneren van de werkgever.

Bevoegde instantie

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Een RVA-kantoor zoeken

Wetgeving

Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.