Samenstelling van de tewerkstellingscel

Deelnemers

De tewerkstellingscel is een samenwerkingsverband tussen:

  • de werkgever in herstructurering,
  • minstens één van de representatieve vakorganisaties,
  • het sectoraal opleidingsfonds (als die voor de sector van de werkgever bestaat), en
  • de bevoegde regionale dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.

Deze laatste neemt de directie van de cel op zich.

Alternatief

Als alternatief kan de werkgever zijn verplichtingen nakomen door een beroep te doen op:

  • een regionale reconversie- of tewerkstellingscel, of
  • een overkoepelende tewerkstellingscel.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Telefoonnummer: 02.233.46.82
Fax: 02.233.48.60
E-mail: wea@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling