Verplichtingen van de werknemer

Inschrijving in de tewerkstellingscel

Werknemers die bij een collectief ontslag worden ontslagen, moeten worden ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Hoelang?

De minimale inschrijvingsduur in de tewerkstellingscel hangt af van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik van het collectief ontslag:

  • voor werknemers van minstens 45 jaar bedraagt de minimumduur 6 maanden, en
  • voor werknemers jonger dan 45 jaar bedraagt de minimumduur 3 maanden.

Tijdens deze periode moet de werknemer ieder aanbod tot outplacement aanvaarden en er actief aan meewerken.

Op het einde van deze periode moet de directeur van de tewerkstellingscel een getuigschrift afleveren dat de inschrijving van de werknemer geldig maakt.

Arbeidsbemiddeling

Op het moment dat een werknemer is ingeschreven in een tewerkstellingscel, moet hij ook als werkzoekende ingeschreven zijn bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM of ADG).

Bevoegde instantie