Terugbetaling van de inschakelingsvergoeding

De RVA betaalt onder bepaalde voorwaarden een deel van de inschakelingsvergoeding terug aan de werkgever in herstructurering. Op de site van de RVA wordt de volledige procedure uitgelegd.

Bevoegde instantie

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

E-mail: reglement@rva.be

Bevoegheden: Terugbetaling van de inschakelingsvergoeding

Wetgeving

Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.