Vervanging van de werkloze met bedrijfstoeslag

De werkgever moet de werkloze met bedrijfstoeslag vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze.

De werkgever moet binnen een bepaalde termijn overgaan tot vervanging:

  • De vervanging moet plaatsvinden ten vroegste de eerste dag van de vierde maand die voorafgaat aan de maand waarin het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag begint. Ze moet ten laatste plaatsvinden op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag begint.
  • De werkgever moet de werkloze met bedrijfstoeslag gedurende 36 maanden vervangen door één of meerdere uitkeringsgerechtigde volledig werkloze(n).

Meer informatie over de voorwaarden en mogelijke vrijstellingen van de vervangingsplicht vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten