Voorwaarden voor de toekenning van de bedrijfstoeslag

Om de bedrijfstoeslag te ontvangen, moet de werknemer:

  • ontslagen worden (mits prestatie van een opzeggingstermijn of mits betaling van een verbrekingsvergoeding),
  • recht hebben op een werkloosheidsuitkering,
  • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op interprofessioneel niveau (binnen de N.A.R.), op sector niveau of op het ondernemingsniveau, en
  • de vereiste leeftijd hebben bereikt en voldoen aan de loopbaanvoorwaarden.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten